ГДЗ Хімія 8 клас О.Г. Ярошенко 2016

§ 9. Будова атома. Склад атомних ядер. Протонне і нуклонне числа

29. Заряд ядра атома і кількість електронів у атомі збігаються з порядковим номером елемента. Отже, елемент № 28 (Нікол, Ni) має заряд ядра атома +28 і 28 електронів; елемент № 36 (Криптон, Kr) має заряд ядра атома +36 і 36 електронів; елемент № 57 (Лантан, La) має заряд ядра атома +57 і 57 електронів; елемент № 84 (Полоній, Po) має заряд ядра атома +84 і 84 електрони.

30. Визначимо хімічні елементи за наведеними відомостями про них:
а) елемент міститься в 4-му періоді, IV групі, головній підгрупі — це Германій Ge; формула вищого оксиду GeO2;
б) елемент міститься в 4-му періоді, І групі, побічній підгрупі — це Купрум Cu;
в) елемент міститься в 3-му періоді, формула його леткої водневої сполуки відповідає загальній формулі H2R. Леткі сполуки з Гідрогеном складу H2R утворюють елементи VI групи, головної підгрупи. Отже, це Сульфур S; формула вищого оксиду SO3;
г) атом елемента має на 7 електронів більше, ніж атом Карбону. Отже, у атомі елемента міститься 6 + 7 = 13 електронів, а це означає, що порядковий номер елемента дорівнює 13. Цей хімічний елемент Алюміній Al; формула вищого оксиду Al2O3;
д) елемент 3-го періоду мас валентність IV у вищому оксиді та леткій сполуці з Гідрогеном. Значення валентності IV у вищому оксиді вказує на розміщення елемента у IV групі. А значення валентності IV у леткій сполуці з Гідрогеном говорить про те, що це елемент головної підгрупи. Отже, у 3-му періоді, у IV групі, головній підгрупі знаходиться Силіцій Si.